woensdag 25 januari 2012

The ACTA treaty to be ratified by EU?

D66 member of the European Parliament Marietje Schaake placed a call on Reddit recently. (http://www.reddit.com/r/politics/comments/ow1v5/acta_note_from_marietje_schaake_member_of_the/)
The European Commission is to sign the ACTA treaty on January 26th, BUT the EU parliament has a decisive voice.

She urges European citizens to contact their representative in the EU parliament to stop the ratification of ACTA. I have contacted several members using the letter below (in Dutch), please feel free to reuse it!


Geachte EuroparlementariĆ«r,

U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van de controverse die er de afgelopen weken rond de Amerikaanse wetsvoorstellen SOPA en PIPA speelde. Hierbij wil ik u mailen om de parallel met het ACTA verdrag te schetsen. U heeft eind 2011 tegen de motie gestemd die meer openheid af moest dwingen in dit verdrag. 

Laat mij eerst schetsen waarom openheid van belang is. De discussie draait niet langer om het wel of niet downloaden van mp3tjes en ook niet langer om nagemaakte A merken zoals Gucci of Apple. De discussie is veel fundamenteler van aard. Op dit moment zijn er voldoende legale wegen beschikbaar om illegale websites en het illegaal namaken van producten te stoppen. (Zie ook de recente successen van BREIN in Nederland en de FBIinternationaal)

Wat is / was nu het probleem met SOPA?

1. Het schenkt de aanklager tevens immuniteit (dat betekent dat elke klacht gegrond of niet resulteert in het offline halen van een site, denk ook aan het narren van een concurrent zoals we reeds nu in de tomeloze patent zaken zien)

2. De bewijslast ligt omgekeerd, niet degene die de klacht indient moet aantonen dat de beklaagde fout is. Na offline halen moet de beklaagde aantonen dat hij niet fout was.

3. Elke vorm van connectie (hyperlink etc) is per definitie inbreukmakend. Wat erin resulteert dat als ik een link naar wikipedia op mijn persoonlijke site heb, ik ook in overtreding ben wanneer wikipedia ergens een link naar illegale content heeft staan. Of als ik een link naar google heb, omdat die zoekmachine langs illegale content kwam.

Deze wetgeving zal downloaden niet stoppen, nee deze wetgeving zal juist legaal gebruik van het internet hinderen. Sterker nog, deze wetgeving geeft private organisaties teveel macht en plaatst hen in een rol van wetshandhaver. Iets dat nu reeds te zien is in de carte blanche die BREIN (een stichting) kreeg om het vonnis aan te passen. Deze satirische website is helaas erg waarheidsgetrouw: BREIN, NS moet zwarte markt in Beverwijk blokkeren.

Wat is / was nu het probleem met ACTA?

Het probleem met ACTA zit hem erin dat deze wetgeving op een niet transparante manier in voorbereiding is en dat die dingen die uitgelekt zijn niet veel goeds voorspellen. Het ACTA verdrag legt ook verregaande verplichtingen op aan de internetproviders en beperkt de vrijheden van burgers. 

Misschien is het goed om niet het symptoom downloaden aan te willen pakken, maar de achterliggende oorzaak. Dit brengt ons bij de volgende vraag:

Waarom downloaden mensen illegaal? 

Ook hier zijn een aantal redenen voor te bedenken:

1. Op elk moment wil een ieder welke serie / film / muziekstuk dan ook kunnen kijken of luisteren. Dit is technisch mogelijk. Deze dienst wordt op dit moment geleverd door de piraten en niet door de industrie, DAT is de grote drijfveer achter downloaden.

2. Een illegaal gedownloade film vrij van beperkingen. 1 maal downloaden betekent dat je de film kan kijken op de PC, de thuisbioscoop, de laptop en de iPad. Een film die via een legaal platform wordt gedownload doet het vaak op 1 apparaat. En, in sommige gevallen, niet eens op de pc waar je het kocht ivm compabiliteitsproblemen van de rechtenbescherming (niet de film zelf). (of games, vb SecuROM)

3 Het aanbod van legale alternatieven is vaak beperkt en slecht up to date. De illegale versie van een lopende serie is vaak 3 uur na uitzenden op het net beschikbaar. Legale content zou hier een voordeel kunnen hebben door gelijktijdig te verschijnen, maar doet dit niet.

Let op dat deze redenen niets te maken hebben met kosten, sterker nog uit onderzoek blijkt dat men liever een legaal product download vanwege de risico's op virussen die aan illegale content kleven en dat downloaden de verkoop stimuleert! (vergeet ook niet dat het afgelopen jaar wederom een record gebroken heeft in bioscoop bezoeken)

Zolang de piraat een beter product levert dan de industrie zal piraterij niet verdwijnen. 

Een heel logisch liberaal principe waarbij de beste aanbieder de grootste rol in de markt speelt!

Ik wil u middels dit schrijven oproepen om uw rol als volksvertegenwoordiger serieus te nemen en meer openheid af te dwingen voor een voorstel wat verregaande gevolgen zal hebben voor de vrijheid van de burger. Een wet die eerder geboren is uit de noodzaak een defect en verouderd business model te handhaven en dermate een desastreus effect op innovatie zal hebben

In afwachting van uw reactie,


Gerard JP van Westen
PhD Student Computational Medicinal Chemistry
Twitter: @Gertdus